GERUNDS AND INFINITIVES

A gerund is a noun formed from a verb with an –ing ending.
Gerunds have several functions:

Bir isim fiil, bir fiilin sonuna -ing eki getirilmesiyle oluşturulur.
İsim fiillerin birkaç kullanım alanı vardır.

Uses of Gerunds
İsim fillerin kullanım alanları
as the subject
özne olarak
Horse-racing is his favorite activity.
At yarışı onun en sevdiği etkinliktir.Smoking is hazardous to health.
Sigara içmek sağlığa zararlıdır.
as the subject
özne olarak
Mary loves eating chocolates very much.
Mary çikolota yemeyi çok seviyor.The soldiers practice shooting everyday.
Askerler her gün atış talimi yapıyorlar.
after prepositions
edatlardan sonra
Mary is very fond of playing basketball.
Mary basketbol oynamaya düşkündür.Children are bored of playing with the sand.
Çocuklar Kumla oynamaktan sıkılmış durumdalar.
after a possessive pronoun
bir iyelik zamirinden sonra
Excuse my disturbing you.
Sizi rahatsız etmemi mazur görünüz.Their friends clapped at her receiving the first prize.
Birincilik ödülünü alınca, arkadaşları onu alkışladılar.
as the complement of the verb “to be”
“to be” fiilinin tamamlayıcısı olarak
My hobby is collecting stamps.
Benim hobim pul toplamaktır.Your work is answering telephone calls.
Senin işin telefonlara cevap vermektir.

Here are some more examples:

The students try to avoid making the mistakes again.
Öğrenciler aynı hatayı tekrar yapmaktan kaçınmaya çalışıyorlar.

I can’t stand waiting here for such a long time.
Burada bu kadar uzun bir sure beklemeye dayanamıyorum.

May denied having broken the vase.
May vazoyu kırdığını inkar etti.

The children have finished doing their work.
Çocuklar ödevlerini yapmayı bitirdiler.

The students suggest going for a picnic the next day.
Öğrenciler ertesi gün bir pikniğe gitmeyi teklif ettiler.

I can’t tolerate his coming late again.
Yine geç kalmasına tolerans gösteremem.

These verbs are commonly followed by gerunds
Bu fiillerden sonra genellikle isim fiiller gelir

admit advice anticipate appreciate attempt avoid
begin can’t help complete consider delay deny
discuss dislike enjoy finish forget go
hate hasitate imagine intend keep like
love mention mind miss neglect postpone
practice prefer quit recall recollect recommend
regret remember resent resist risk start
stop suggest threaten tolerate try understand

Infinitives
Mastarlar

An infinitive is the simple form of the verb, usually prefaced by the word to.
Mastar fiilin yalın halidir, genellikle fiilin önüne to kelimesi getirilerek oluşturulur.

Uses of Infinitives
Mastarların kullanımları
as the subject
özne olarak
To win was my hope and my dream.
Kazanmak benim umudum ve rüyamdı.To bake a cake for the party is the father’s task.
Parti için bir pasta pişirmek babanın görevidir.
as the object
nesne olarak
I hope to succeed.
Başarmayı ümit ediyorum.I want to go home.
Eve gitmek istiyorum.
after adjectives
sıfatlardan sonra
It is good to talk.
Konuşmak iyidir.He was unwilling to share his knowledge with others.
Bilgisini diğer insanlarla paylaşmaya isteksizdi.
after an adjective + noun
bir sıfat + isimden sonra
This is the right thing to do.
Bu yapılması doğru olan şeydir.It was an astonishing way to behave.
Bu şaşırtıcı bir şekilde davranmaktı.
used as a shortened form of “in order to”
“in order to” ifadesinin kısaltılmışı olarak
You must take this medicine (in order) to get well.
İyileşmek için bu ilacı almalısın.She studies a lot (in order) to get good grades.
İyi notlar almak için çok çalışır.

Here are some more examples:
Daha fazla örnek:

To argue seems a pointless undertaking.
Tartışmak anlamsız bir girişim gibi gözüküyor.

It appears insensitive to reject the request outright.
Talebi tamamıyla reddetmenin duyarsızlık olduğu görülüyor.

The opportunity to play in the Premier League is too great to resist.
Premier Lig’de oynama fırsatına direnilmesi çok güç bir şey.

She was dismayed to find the bird gone.
Kuşun gittiğini görünce umutsuzluğa kapıldı.

They are eager for us to watch the game.
Oyunu izlememiz için can atıyorlar.

He began to realise what they meant.
Ne demek istediklerini anlamaya başladı.

He can’t decide whether to wear the King Kong or Dracula costume to the party.
Partiye King Kong kostümü mü Drakula kostümü mü giyeceğine karar veremez.

These verbs are commonly followed by infinitives
Bu fiillerden sonra genellikle mastarlar kullanılır

afford agree appear arrange attempt ask
beg begin care choose claim consent
decide demand desire expect fail deserve
forget go happen hate hasitate hope
intend know learn like love manage
mean need neglect offer plan prefer
prepare pretend promise refuse regret remember
seem start stop struggle swear tend
threaten try volunteer wait want wish

Infinitive-gerund comparison with some examples
Bazı örneklerle mastar – isim fiil karşılaştırması

Infinitive
Mastar
Gerund
İsim fiil
Remember
hatırlamak
Indicates the recalling of an action that one has to do in the future.
Bir kişinin gelecekte yapacağı bir işi hatırlaması.I must remember to telephone Tom tonight.
Bu gece Tom’a telefon etmeyi hatırlamalıyım
Indicates the recalling of an event that has already taken place.
Geçmişte gerçekleşmiş bir olayın hatırlanması.I remember telephoning Tom last week to arrange a meeting.
Geçen hafta bir buluşma ayarlamak için Tom’a telefon ettiğimihatırlıyorum.
Regret
Pişman olmak, üzgün olmak
IIndicates the regretting of an action that is going to happen.
Gelecekte gerçekleşecek bir eylemden ötürü üzgün olmayı ifade eder.We regret to notify you of the news.
Size haberi vermekten ötürü üzgünüz.
Indicates the regretting of an event that has already taken place.
Geçmişte gerçekleşmiş bir olaydan ötürü pişmanlık hissedildiğini ifade eder.I regret lending her the book.
Kitabı ona verdiğim için pişmanım.
Stop
Dur
Indicates the temporary stopping of a current action in order to do another action.
Süregelen bir eylemin, başka bir eylemi gerçekleştirmek üzere bir süreliğine durdurulduğunu ifade eder.Seeing that there was an accident, Mr. Hostopped to inform the police.
Bir kaza olduğunu görünce, Bay Ho polisibilgilendirmek üzere durdu.
Indicates the stopping of a current action.
Bir eylemin sona erdiğini anlatır.”Stop talking!” Ann shouted.
Ann “Konuşmayı kesin!” diye bağırdı.

In the examples below, there is no difference in meaning.
Aşağıdaki örneklerde, anlamlar arasında herhangi bir fark yoktur.

Infinitive
Mastar
Gerund
İsim fiil
Continue
Devam etmek
He continues to study after midnight.
Geceyarısından sonra çalışmaya devam ediyor.
He continues studying after midnight.
Çalışmasına geceyarısından sonra devam ediyor.
Need
Ihtiyaç duymak
The kitchen needs to be decorated.
Mutfak dekore edilmeye ihtiyaç duyuyor.
The kitchen needs decorating.
Mutfağın dekorasyona ihtiyacı var.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s