ADJECTIVES AND ADVERBS

Bir ismi tanımlayan sözcüğe sıfat (adjective) denir: a pretty girl,rainy weather, hardworkingstudents, a difficult question, etc.
Zarf (adverB) ise öncelikle bir fiili tanımlayan sözcüktür: speakfluently, walk slowly, cook well, playbadly, etc.
Bir zarf bir sıfatı ya da başka bir zarfı da niteleyebilir: very hot weather, an extremely difficult question, very fluently, unusually quickly, etc.
Zarflar genellikle sıfatın sonuna “-ly” ekinin getirilmesiyle oluşur: serious/seriously, bad/badly, extreme/extremely, etc.
Ancak, sıfat ve zarf biçimi aynı olan sözcökler de vardır: fast, hard, late, early, etc.

Sonu “-ly” ile biten her sözcük zarf olmayabilir. Friendly, lovely, elderly gibi sözcükler, sonu “-ly” ile bittiği halde sıfattır:  an elderly woman, a lovely day, a friendly voice, etc.
Sıfat ve zarfın cümle içindeki görevi, kullanımları ve çeişitli sıfat ve zarf yapılarını şimdi  inceleyelim.

ADJECTIVES
1-1 Sıfat, bir sıfat tamlamasında (adjective + a noun), ismin önünde yer alır ve sayılabilir tekil isimlerle tamlamanın başında a/an kullanılır. Eğer sıfat sayılamayan bir ismi (water, weather, work, etc.) ya da sayılabilen çoğul bir ismi (days, girls, students, etc.) tanımlıyorsa a/an kullanılmaz.
He is a good cook. 
She has a round face. 
This is hard work.
I don’t like to swim in cold water.
Those are nice shoes.
Our neighbours are really friendly people.

Sıfatlar yaygın olarak bebecome ve get fiilleri ile kullanılır. Seem, appear, look, feel, taste,
smell ve sound gibi duyu fiilleriyle de sıfat kullanılır. Çünkü bu fiiller bir eylem bildirmezler. Bir nesnenin durumunu ifade etmemizi sağlarlar.

be+adjective:
She was rather plump last year, but now she is slim.
The wages are rather low.

become/get+adjective:
She got/became happy when she learnt that she had passed the exam.
I’ll get/become angry if she doesn’t invite me.

seem/appear/look+adjective:
You look/seem/appear tired. Did you work hard in the office?
She looks/seems/appears pale. Is something wrong with her?

Seem ve appear’dan sonra to be + adjective de kullanabiliriz. Look’dan sonra to + infinitive gelmez.
Don’t try to speak to her. She seems/appears to be angry.
He seemed/appeared to be ill.

feel + adjective:

felt sad when I got the bad news.
Do you still feel tired? (=Are you still tired?)

taste + adjective:
The dinner tasted delicious. (=The dinner was delicious.)
This soup tastes awful. (=This soup is awful.)

smell + adjective:
The room smells awful.   (= There is an awful smell in the room.)
The rose smells nice. (= The rose has a nice smell.)

sound + adjective:
Gördüğümüz bir durumu ifade ederken look/seem/appear kullanılır. Duyduğumuz bir durumu ifade ederken ise sound kullanılır.
The music sounds a bit loud.
I talked to her on the phone. She sounded ill.
The teacher in the next classroom sounds rather angry.

1-2   THE ORDER OF THE ADJECTIVES

Bazen bir ismi birden fazla sıfatla tanımlayabiliriz. Bu durumda sıfatlan belli bir düzene göre sıralamamız gerekir. Bu konuda çeşitli kullanımlar bulunmasına rağmen, dilde yerleşmiş biçimiyle en yaygın kullanılan dizim şöyledir:
A) size (big, large, small, tall, short, long, etc.)
B) age (young, old, etc.)
C) shape (round, square, fat, slim, etc.)
D) colour (white, black, green, etc.)
E) material (plastic, cotton, wooden, woollen, etc.)
f) origin (French, Russian, Turkish, etc.)

a small round table
a new woollen sweater
an old wooden house
an expensive Swiss watch
a tall thin man
a tall young man

Eğer bu sıfatların dışında, beautiful, nice, lovely, fine gibi duygularımızı ifade eden sıfatlar varsa, bunlar sıralamanın en başında yer alır.

a lovely small wooden house
a nice old Turkish song
a clever little boy
an intelligent young Russian scientist

Pretty, bir başka sıfatın önünde yer alıyorsa ve aralarında virgül yoksa. “çok, oldukça” (quite, very) anlamına gelir.
Their daughter is a pretty tall girl, (quite/very tall girl)

Eğer pretty “hoş, g?zel” anlamyndaysa iki sıfat arasında virgül kullanılır.
Their daughter is a pretty, tall girl/a tall, pretty girl.

Sıfatların bu dizimi, bir sıfat tamlaması içerisinde önemlidir. Eğer sıfatlar, tanımladıkları isimden sonra kullanıyorsak, bu sıra o kadar önemli değildir ve iki sıfat arasında “and” kullanmak gerekir.
İstanbul is big and noisy.
İstanbul is big, noisy and crowded.
She is tall and thin.
Their son is clever and obedient.

Eğer bu sıfatlar, aynı nesnenin birbiriyle çelişen yönlerini tanımlıyorlarsa, arada “but”kullanmamız gerekir.
İstanbul is nice but polluted.
Their son is clever but disobedient.
She is very pretty but a little short.

 

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s