Seperable (Ayrılabilir) Phrasal Verbs

Seperable (Ayrılabilir) Phrasal Verbs

Nesne, phrasal verbs ‘ den sonra gelebilir, veya cümleyi iki kısma ayırabilir.
·  You have to do this paint job over.  (Bu boyamayı tekrar yapman gerekir.)

·  You have to do over this paint job.

Aşağıdaki Phrasal verbs’lerin nesnesi zamir olduğunda, bu iki kısmın ayrılması gerekir

Fiil Anlam Örnek
blow up Patlamak, havaya uçurmak The terrorists tried to blow up the railroad station.
“Teröristler demiryolu istasyonunu havaya uçurmaya çalıştılar.”
bring up Bir konudan bahsetmek My mother brought up that little matter of my prison record again.
 “Annem, o kadar da önemli olmayan  sabıka kaydımdan bahsetti.”
bring up Çocuk yetiştirmek. It isn’t easy to bring up children nowadays.
 “Bu günlerde çocuk yetiştirmek kolay değil.”
call off İptal etmek They called off this afternoon’s meeting
 “Öğleden sonraki toplantıyı iptal ettiler.”
do over Bir işi tekrar etmek Do this homework over.
“Bu ödevi tekrar yap.”
fill out Bir formu doldurmak Fill out this application form and mail it in.
“Bu başvuru formunu doldur ve postala.”
fill up Tamamen-ağzına kadar doldurmak She filled up the grocery cart with free food.
“Sepeti tamamen, bedava yiyecekle doldurdu.”
find out öğrenmek My sister found out that her husband had been planning a surprise party for her.
 “Kız kardeşim kocasının onun için sürpriz bir parti düzenlediğini öğrendi.”
give away Birisine bir şeyi bedava vermek The filling station was giving away free gas.
 “Benzin istasyonu bedava gaz veriyordu.”
give back Bir şeyi geri vermek My brother borrowed my car. I have a feeling he’s not about to give it back.
“Erkek kardeşim arabamı ödünç aldı.Arabayı geri vermeyeceğini düşünüyorum.”
hand in Bir şeyi onaylamak (ödev yapmak) The students handed in their papers and left the room.
“Öğrenciler, ödevlerini tamamladılar ve sınıftan çıktılar.”
hang up Telefonu kapatmak She hung up the phone before she hung up her clothes.
 “Kıyafetini asmadan önce telefonu kapadı.”
hold up Geciktirmek I hate to hold up the meeting, but I have to go to the bathroom.
 “Toplantıyı geciktirmekten hiç hoşlanmıyorum ama lavaboya gitmem gerekiyor.”
hold up (2) soymak Three masked gunmen held up the Security Bank this afternoon.
 “Üç maskeli ve silahlı adam Güvenlik Bankasını bu öğleden sonra soydular.”
leave out Atlamak, çıkarmak, savsaklamak You left out the part about the police chase down.
(Polisin kovalamasıyla ilgili bölümü atladın.)
look over incelemek, kontrol etmek The lawyers looked over the papers carefully before questioning the witness. (Theylooked them over carefully.)
 “Avukatlar tanıkları sorgulamadan önce evrakları dikkatlice incelediler.”
look up Bir listenin içinde aramak You’ve misspelled this word again. You’d better look it up.
 “Bu kelimeyi yine yanlış yazdın.Doğru yazılımına  baksan iyi olacak.”
make up Bir hikaye veya yalan uydurmak She knew she was in trouble, so she made up a story about going to the movies with her friends.
 “Başının belada olduğunun farkındaydı bu yüzden arkadaşlarıyla sinemaya gittiğini uydurdu.”
make out Duymak, algılamak He was so far away, we really couldn’t make out what he was saying.
 “O kadar uzaktaydı  ki onun ne söylediğini duyamadık.”
pick out Seçmek There were three men in the line-up. Shepicked out the guy she thought had stolen her purse.
 “Sırada üç adam vardı.Cüzdanını çaldığını düşündüğü adamı seçti.”
pick up Bir şeyi kaldırmak The crane picked up the entire house. (Watch them pick it up.)
 “Vinç bütün evi havaya kaldırdı.”
point out Dikkat çekmek, belirtmek As we drove through Paris, Francoisepointed out the major historical sites.
 “Paris’ten arabayla geçerken, Francoise başlıca tarihi yerlere dikkatimizi çekti.”
put away Saklamak We put away money for our retirement. Sheput away the cereal boxes.
 “Paramızı emekliliğimiz için saklıyoruz.”
put off Ertelemek We asked the boss to put off the meeting until tomorrow. (Please put it off for another day.)
 “Patrondan toplantıyı yarına kadar ertelemesini rica ettik.”
put on Giyinmek put on a sweater and a jacket. (I put themon quickly.)
 “Bir süveter ve ceket giydim.”
put out Söndürmek The firefighters put out the house fire before it could spread. (They put it outquickly.)
 “İtfaiyeciler yangını, bütün evi sarmadan söndürdüler.”
read over Dikkatli okumak read over the homework, but couldn’t make any sense of it.
 “Ödevi dikkatli okudum ama hiçbir şey anlamadım.”
set up Düzenlemek, kurmak My wife set up the living room exactly the way she wanted it. She set it up. “Karım sofrayı tam istediği gibi hazırladı.”
take down Not etmek These are your instructions. Write themdown before you forget.
“Unutmadan bu bilgileri bir yere not et.”
take off Kıyafet çıkarmak It was so hot that I had to take off my shirt.
 “Hava öyle sıcaktı ki tişörtümü çıkartmak zorunda kaldım.”
talk over tartışmak We have serious problems here. Let’s talkthem over like adults.
 “Yaşadığımız ciddi problemleri tıpkı bir yetişkin gibi tartışmalıyız.”
throw away atmak That’s a lot of money! Don’t just throw itaway.
 “Pahalı bir şey o! Sakın atma.”
try on Kıyafet denemek She tried on fifteen dresses before she found one she liked.
 “Beğendiği elbiseyi bulana kadar on beş tane kıyafet denedi.”
try out denemek tried out four cars before I could find one that pleased me.
 “İstediğim arabayı bulana kadar dört tane araba denedim.”
turn down Bir şeyin sesini kısmak Your radio is driving me crazy! Please turn itdown.
 “Radyonun yüksek sesi beni rahatsız ediyor.Lütfen biraz sesini kıs.”
turn down (2) Reddetmek, geri çevirmek He applied for a promotion twice this year, but he was turned down both times.
 “Bu yıl iki kez terfi etmek için talepte bulundu ama her defasında geri çevrildi.”
turn up Bir şeyin sesini yükseltmek Grandpa couldn’t hear, so he turned up his hearing aid.
“Büyük babam duyamadığı için kulaklığının sesini açtı.”
turn off Elektriği kapamak We turned off the lights before anyone could see us.
 “Kimse bizi görmeden ışığı söndürdük.”
turn off (2) Mide bulandırmak, tiksindirmek It was a disgusting movie. It really turnedme off.
 “O kadar kötü filmdi ki midem bulandı.”
turn on Elektriği açmak Turn on the CD player so we can dance.
“CD çaları açta dans edelim.”
use up boşaltmak The gang members used up all the money and went out to rob some more banks.
 “Gangsterler bütün parayı boşalttılar ve birkaç banka daha soymak için gittiler.”
Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s